This Day in History: 1944-11-29

Detta inlägg har blivit läst 1674 Gånger!

Den Tyska ockupationsmakten fördrivs ut ur Albanien och landet blir fritt igen. Envar Hoxha tar makten via sitt Albanska kommunistparti.