This Day in History: 1652-01-24

Detta inlägg har blivit läst 45 Gånger!

En ny stad bildas i Sverige. Det är Gränna som får sina stadsrättigheter just i dag, fast år 1652.