This Day in History: 1920-05-16

Detta inlägg har blivit läst 186 Gånger!

Denna dag, år 1920 kanoniserade (Sista delen i en helgonförklaring) påven Benedictus XV det franska nationalhelgonet Jeanne d’Arc. Kanoniseringen var den slutliga upprättelsen av en kvinna som år 1431 hade bränts på bål som kättare