This Day In History: 1910-12-08

Detta inlägg har blivit läst 220 Gånger!

Prästernas tionde avskaffas. Detta tionde infördes under tidig medeltid i den kristna kyrkan och skulle bland annat vara en del av prästens lön.