This Day in History: 1864-12-05

Detta inlägg har blivit läst 750 Gånger!

Den finska tidningen Huvudstadsbladet grundas och dess första nummer utkommer.