This Day in History: 0049-01-10

Detta inlägg har blivit läst 1957 Gånger!

Den romerska senaten beslutade sig för Julius Caesar skulle lämna över befälet över sin armé. Julius svarade genom att ta med sina trupper över floden Rubicon, och han uttryckte de berömda ord ”Tärningen är kastad”. Det blev inledningen av det Romerska inbördeskriget. Uttrycket ska tolkas som att man sätter igång något, som man inte vet utgången av.