Läget om Corona !

Detta inlägg har blivit läst 5620 Gånger!

Generellt gäller att UD förlängt avrådan från att resa utomlands till den 15 Juli. Sedan kan du givetvis på egen rådan göra dina resor, men då gäller inte dina försäkringar och annat du behöver. Även om länder öppnar upp igen, så är mitt tips att sitta stilla i båten, och avvakta.

Corona viruset påverkar oss alla, även oss som gillar att resa med bil ganska fritt i Europa. Jag har fått en hel del frågor om vad som gäller för resor i Europa, och jag har nu tittat igenom de aktuella regeringarnas sidor och deras rekommendationer om resor och Corona. MEN, det här förändras exakt hela tiden, så vill du veta vad som gäller just när du ska resa, klicka på mina länkar, så kan du läsa på mina källor direkt, och du kan bilda dig en egen uppfattning. Längst ner på sidan ser du när denna sida uppdaterades senast.

Läget vid Danmark

Corona Danmark
Så här är Coronaläget för resenärer i Danmark

Vårt sydvästliga grannland, Danmark, har stängt alla sina gränser. Man kan få komma in i Danmark om man har någon nära anhörig som är ordentligt sjuk. Andra undantag är om du är dansk medborgare, då får du resa hem. Om du har en anställning i Danmark, då får du gå till jobbet, och det sista undantaget är varutransporter och andra godstransporter. Vid varje undantag gäller att du har papper med dig som visar att du har rätt. Har du inga papper, då kan du glömma att vistas i landet. I övrigt är gränserna stängda. De här reglerna gäller fram till och med 13 April, som det ser ut just nu, det kan givetvis förändras om corona läget förändras.

Uppdatering 2020-04-14: Så här skriver danska myndigheter på sin hemsida idag, Fritt översatt av mig: Transitering genom Danmark kan bara ske om resan har ett värdigt syfte, exempel svenska medborgare som har varit på semester utomlands och vill resa via Danmark i syfte att återvända hem. Detsamma gäller för transitering på flygplatsen och för flygbesättningen. Transiten måste ske utan onödigt dröjsmål.

Uppdatering 2020-05-12

De stora köpcentrar öppnar den 11 maj. Restauranger får öppna den 18 maj. Du kan ännu passera Danmark om du är på hemresa, men tydligen är det gigantiska köer vid gränsen mot Tyskland.

Här är listan på delar där du kan resa till Danmark. Listan hämtad från UDs hemsida.

 • Personer som bor eller arbetar i Danmark, inklusive egenföretagare som arbetar i Danmark.
 • Personer med giltigt men ännu inte använt arbetstillstånd i Danmark, om han eller hon reser in för att arbeta i Danmark.
 • Människor som måste leverera varor eller tjänster till Danmark eller varor ut från Danmark, däribland också personer som i verksamhetssyfte ska föra ut varor från Danmark i personbil.
 • Äkta makar, sambor, föräldrar och barn till en dansk medborgare bosatt i Danmark, eller till en i Danmark bosatt utländsk medborgare, under förutsättning att den inresande utländske familjemedlemmen i övrigt lagligen kan resa in i Danmark. 
 •  Äkta makar, sambor och barn till en dansk medborgare, bosatt i utlandet, och som reser in i sällskap med den danske make/makan/sambon, för en kortvarig vistelse i Danmark under covid 19-krisen (det kan t.ex vara, att den berörda familjen, som bor och arbetar i utlandet, under en period under coronakrisen önskar att tillfälligt uppehålla sig i och arbeta från Danmark). Dessa utländska familjemedlemmar kan dock inte resa in, om syftet enbart är turism, semester eller t.ex besök hos vänner eller annan släkt än den ovan nämnda. Det är en förutsättning att den utländska familjemedlemmen i övrigt lagligen kan resa in i Danmark.
 • Personer som reser in i syfte att utöva umgängesrätt med minderåriga barn.
 • Personer som fungerar som primär vårdgivare för minderåriga barn i Danmark (kan vara f.d. fosterfamilj som inte ingår i kärnfamiljen).
 • Personer som besöker svårt sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
 • Personer som deltar i en pågående behandling hos hälsomyndigheterna i Danmark.
 • Personer som ska närvara vid en begravning i Danmark.
 • Personer som måste delta i en rättegång i Danmark.
 • Studenter i den mån utbildningsanstalter inte är stängda (och distansutbildning inte erbjuds).
 • Sjömän, som ska mönstra av eller på i Danmark i samband med besättningsskifte.
 • Besättningsmedlemmar för flyg, diplomater, offshore-arbetare eller andra persongrupper nämnda i Schengengränskodex bilaga VII. Däremot betraktas inte landlov för sjömän (se Schengengränskodex bilaga VII nr. 3) som ett nödvändigt ärende.

Uppdatering 2020-05-23 – Danmark

Danmark öppnar upp mera. Följ denna länk, så kan du se vad som händer i Danmark.

Uppdaterad 2020-06-15


För svenska medborgare gäller ännu samma regler, dvs du ska ha ett nödvändigt ärende, och kan bevisa det. Som tidigare kan du åka hem via Danmark. Du klickar på länken så kommer du direkt till den danska informationen. Jag försöker hitta info om man kan åka genom Danmark för att besöka Puttgarden för att handla. Men jag hittar ingen relevant info, så jag utgår ifrån att det inte är OK.

Uppdatering 2020-08-11

Danmark, är liksom Norge ganska knepiga på vilka regler det är som gäller. Bor man i sydsverige, Skåne, Blekinge eller Halland, så är man tydligen välkommen, övriga svenska regioner kan råka ut för karantän. Kolla på länken för senaste info.

Läget vid Tyskland

Corona i Tyskland
Så här är reseläget för Corona i Tyskland

Tyskland, ska ännu vara öppet för genomresa. Ska du stanna i Tyskland, så sätts du i karantän i två veckor. Om du ska resa genom tyskland, så gäller det att du kan visa upp biljetter för vidare färd, exempel färjebiljetter. Kör du vägen A7 på Schleswig-Holstein och upp genom Danmark, Stora och Lilla bältsbron, så vet jag inte vilken biljett du ska visa upp. Du kan till och med köra Öresundsbron, och då får du ingen biljett förrän du passerat från den danska sidan. Står du då vid gränsövergången, Schweiz – Tyskland eller Österrike – Tyskland, då gäller det nog att du har en bra övertalningsförmåga för att du ska komma igenom. Å andra sidan kan du kanske boka in dig på den relativt nya linjen mellan Halmstad och Grenå. En fin liten tur på lagom tid, fyra – fem timmar ungefär.

Tyskland har en gräns om folksamlingar, det är max två personer som gäller, såvida man inte är en familj, då får man vara tillsammans.

Reser du genom Tyskland, så måste du tänka på att det mesta vad gäller hotell och restauranger är stängt. Jag uppfattar det som att även de flesta livsmedelsbutiker har restriktioner.

Uppdaterad 2020-05-12

Du får ännu passera Tyskland om du är svensk medborgare och ska på genomresa hem till Sverige. Ska du stanna i Tyskland, så gäller ännu två veckors karantän. Läs mera via Tyska regeringen.

Uppdaterad 2020-05-23

Läget i Tyskland har förbättras och nu tillåter man genomresa i landet utan att man behöver sitta i karantän. Du bör kunna bevisa att du är bosatt i Sverige, och att det rör sig om en transitresa. Du kan beställa ett personbevis på Engelska hos Skatteverket.
Färjetrafiken går numera som vanligt, undantaget är linjen Trelleborg – Sassnitz, som är inställd, och jag har för mig att den är nedlagd.

Uppdaterad 2020-06-15

Uppdaterad 2020-06-15
Från och med idag, ska du kunna resa till Tyskland, men det finns en hel del förbundsländer, alla förutom Brandenburg och Nordrhein-Westfalen, som ännu har karatänbestämmelser. Det är Robert-Koch institutet som utfärdar dessa bestämmelser. Klicka på länken så kan du läsa mera. Åker du färja, så kan dessa ha lite olika regler. Läs på hos
TT-line här:
Stena Line
Finnlines
Scandlines

Väljer du att åka tyska tåg eller buss med Flixbus så har du deras regler på respektive länk.

Uppdatering 2020-08-11

Svenska UD har sedan en tid tillbakahävt förbudet för icke nödvändiga resor till Tyskland, och du slipper dessutom att sitta i karantän i Tyskland. Du ska dock bära munskydd vid besök i butiker och i kollektivtrafiken. Avståndet är 1,5 meter. Håll det. Det ska finnas några olika regler i de olika förbundsländerna, jag hittar dock ingen skillnad, utan det här är det som generellt gäller. Här finns info på Tyska om den aktuella situationen.
Förbundsstaten Bayerns info hittar du här:

Läget vid Polen

Corona i Polen
Så här är läget för resor i Polen

Polen, här finns en hel del restriktioner. Fram till och med 3 maj är landets gränser stängda, undantagna är utländska medborgare gifta med polsk medborgare, vissa diplomater, samt varutransporter. Kommer du in i landet ska du sitta i karantän i 14 dagar. Befinner du dig i Polen, så är det Ok att lämna landet. Du kan ta färjan Polferries och Polska regeringen har en hemsida, där du kan läsa mera.

Uppdatering 2020-05-23

Gränserna har ganska tuffa restriktioner för inresa. Gränsen är stängd fram till och med 2020-06-12. Vissa grupper av människor får resa in, då ännu med karantän i minst 14 dagar. Här är direktlänken till den Polska regeringens informationssida om Corona.

Uppdatering 2020-06-15

Det blir många lättnader nu i Polen, om jag förstår det hela rätt så är även svenska medborgare välkomna i landet. Du läser mera på länken.

Uppdatering 2020-08-11

Det finns just nu inga restriktioner att åka till Polen, om du är fullt frisk. Har du symtom, kan det krångla till sig. Vissa regioner har smittan ökat och där finns det restriktioner. Klicka på länken så hittar du var. Polska regioner med problem.

Läget vid Finland

Corona i Finland
Så här är coronaläget för resenärer i Finland

Finland. Du kan resa till Finland, men du får stanna i karantän i två veckor. Vissa undantag görs, till exempel om du tillhör akutsjukvården eller kör godstrafik.

Här finns en länk till det Finländska utrikesdepartementet och en sida med reserekommendationer, bland annat står det att man numera inte kan åka färja till Finland. Ska man köra bil, så måste man ta landvägen via Sverige, Norge eller Ryssland.

Ingen förändring 2020-04-15.

Uppdatering 2020-05-12

Jag hittar ingen info om förändrade reseregler till Finland. Man öppnar skolorna den 14 maj, med ordentliga riktlinjer. Läs mera på den finska regeringens hemsida.

Uppdatering 2020-05-23

Det börjar öppna upp i Finland. Du hittar mera information om läget i Finland på den finska regeringen hemsida om Corona. Följ länken, så kommer du direkt.

Uppdatering 2020-06-15

Det blir en del förändringar även för Finland. men för svenska medborgare är det ännu ganska kört. Läs mer på den finska regeringens sida om corona

Uppdatering 2020-08-11

Finland har ännu reserestriktioner för medborgare i Sverige. Du måste ha någon kontakt, bostad eller annat som är ditt i Finland för att du ska komma in. De finska reglerna hittar du här:

Läget vid Estland

Corona Estland
Så här är läget för resenärer i Estland

Estland. Att resa in i landet innebär karantän i två veckor. Det finns en del undantag om du är symtomfri och behöver resa genom landet för att kunna ta dig hem, samt en del yrkesgrupper med särskilda uppdrag. Att resa ut ur Estland är inga problem, där finns inga restriktioner.

Ingen förändring 2020-04-14.

Uppdatering 2020-05-12

Vad jag kan se så är det inga förändringar för resor. Du läser mera om Estlands reserestriktioner på den estniska regeringens hemsida.

Uppdatering 2020-05-23 – Estland

Du får, om jag läser rätt, besöka Estland, om du inte har några symtom. Du måste vara svensk eller EU-medborgare för att kunna resa in i Estland. Jag tycker det står lite tveksamt på deras hemsida, så jag länkar, så får du själv bilda dig en uppfattning.

Uppdaterad 2020-06-15

Estland har inför en gräns, om landet har mindre än 15 nya fall per 100 000 invånare så kan man resa in i landet utan karantän. Sverige har på senaste listan 125, så vi är nog utestängda ett tag framåt. Ligger landet under 15/100000 kan man resa in, om man är symtomfri. Klicka på länken ovan för att titta på listan.

Uppdatering 2020-08-11

Det råder ännu avrådan från Svenska UD att resa till Estland, däremot släpper man i Estland in svenska medborgare. Knepigt,. Läs om reglerna här.

Läget vid gränsen till Lettland

Corona Lettland
Så här är läget för resenärer i Lettland

Lettland. Fram till den 12 maj råder nödläge och att den lettiska regeringen stängt gränsen, så att all passagerartrafik med färja är inställd.

Uppdatering 2020-05-12

Man har öppnat upp gränsen, men med en frivillig karantän om 14 dagar, och har man symtom, så är det inomhus som gäller. Läs mera på den lettiska sidan för Corona.

Ingen förändring 2020-04-14.

Uppdatering, 2020-05-23.

Det är ingen förändring för resor till Lettland. Läs gärna mera på länken ovan.

Uppdaterad 2020-06-15

Även Lettland följer listan med nya fall, här är det dock några fler fall som är godkända. 25 per hundratusen. Sverige har 124, så … Är du symtomfri, så kan du få komma in utan karantän.

Det går olika färjor till Lettland. Titta in under Tyskland, så hittar du länkar till alla rederier med trafik.

Uppdatering 2020-08-11

Det är numera tillåtet för EU-medborgare utan symtom att besöka Lettland, dock inte svenska medborgare. Läget ändras ofta, läs på denna länk vad som gäller.

Läget vid gränsen till Litauen

Corona Litauen
Så här är läget för resenärer i Litauen

Litauen. Normalt inga inresor, men det finns undantag. Är du familjemedlem till en litauisk medborgare, besättningsmedlem till litauiskt företag som bedriver internationella transporter, Om du har rätt att uppehålla dig i Litauen, om du har ett individuellt tillstånd att få vistas i Litauen.

Uppdatering 2020-04-14:
Det råder förlängd karantän i Litauen. Den gäller till och med 27 april. Du läser mera om den litauiska karantänen här.

Uppdatering 2020-05-12

Man lättar på sina restriktion från den 18 maj.
Förskolor öppnas.
Evenemang utomhus på mindre än 30 personer tillåts, om avstånd hålls
Släktingar tillåts besöka familjer på sjukhus
Rutinkontroller tillåts hos tandläkare.
Från den 11 maj tillåts vissa färjerutter från Tyskland.
Det finns möjligheter för Polska medborgare att resa till Litauen under vissa förutsättningar.

Litauens regering har information på denna länk.

Uppdatering 2020-05-23

Det har lättats en hel del på tidigare restriktioner. Du behöver till exempel inte längre bära ansiktsmask på offentliga platser. Grupper om fem personer tillåts träffas på offentliga platser, restauranger öppnas. Den 31 maj tar man bort kravet om karantän vid inresa. Det är enbart färjelinjen Karlshamn – Klaipeda som fungerar, övriga linjer är inställda.

Uppdatering 2020-06-15

Det är lite förändringar för inresa i Litauen, dock är det ännu stängt för svenska medborgare. Klicka på länken så har du mera info.

Uppdatering 2020-08-11

Man får numera åka in i Litauen. Det kan förändras snabbt. Listan för vilka länder som kommer in hittar du här.


Läget vid gränsen till Norge

Corona Norge
Så här är läget för resenärer till Norge

Norge. För inresa gäller karantän i två veckor, om du kommer från andra länder är Sverige eller Finland. Om du är symtomfri kan du lämna landet. Norska UD avråder dock från alla resor som inte är nödvändiga. Det norska Helsedirektoratet avråder från alla inrikes fritidsresor. Det är ungefär samma regler som Anders Tegnell säger, håll dig hemma.

2020-04-14 inga förändringar för Norge. Du läser direkt på Norges rekommendationer här

2020-05-12
Det finns en del förändringar, bland annat om du arbetar i Norge. Läs mera på den norska regeringen hemsida.

Uppdatering 2020-05-23 – Norge

Jag hittar inga förändringar. Följ länkarna ovan, så kan du direkt kontrollera detta själv.

Uppdatering 2020-06-15

Det finns en del lättnader, bland annat släpps norska medborgare iväg på resa till Gotland, som anses vara det enda landskapet i Sverige som har lågt antal nya smittade. Övriga Sverige anses ha för höga nya smittade, så åker norska medborgare dit, så blir det karantän i två veckor. Att resa in i Norge, går från övriga nordiska länder, men inte Sverige. Klicka på länken så har du den norska infon.

Uppdatering 2020*-08-11

Norge är väl det av åra grannländer som har velat mest. Jag skriver inget, för det ändras som snabbt. Klicka på länken så hamnar du på den norska regeringen hemsida med senaste nytt.

Läget vid gränsen till Ryssland

Om du ska besöka Ryssland, eller passera landet på din väg från Estland till Finland, måste du läsa på mycket noga. Idag finns bestämmelser om att är du i Moskvaregionen så ska du anmäla dig på en speciell sida om du kör bil eller åker kommunalt, Jag försökte titta på sidan nu, men det gick inte. Jag skulle tro att det finns någon form av spärr, så att enbart de som befinner sig i Ryssland kan använda sidan. Om du lyckas anmäla dig, så får du en kod som du ska visa upp, tillsammans med ditt pass, om du blir stoppad. Har du ingen kod eller pass, så blir det att hala upp plånboken.

Sedan 30 mars gäller regeln att du inte får lämna din bostad annat än i dessa undantag.

1) vid behov av akut sjukvård eller vid annat hot mot liv och hälsa
2) för att ta sig från en plats till en annan för att utföra sådan verksamhet (inklusive arbete), som fortfarande är tillåten
3) för att ta sig till närmaste öppna butik eller apotek 
4) för att rasta husdjur, men inte längre än 100 meter från bostaden
5) för att slänga sopor i närmaste soptunna 
Regeln gäller i första hand till den första maj. Ändras inte läget, så kommer troligtvis regeln att ändras.

Läs mer på Svenska Ambassaden i Moskva, via denna länk.

Texten om Ryssland uppdaterad 2020-04-15.

2020-05-12
Det är ännu samma regler som gäller förutom att befinner du dig i Ryssland, på ett uppehållstillstånd, så förlängs detta till den 15 juni, automatiskt. I Övrigt kan du läsa mera här:

Uppdatering 2020-05-23 – Ryssland

De digitala tillstånden som tidigare gällde i Moskvaregionen, har nu utökas och gäller för ytterligare 21 regioner. Du läser mera om detta via denna länk.

Svenska UDs rekommendationer

För alla länder, oavsett ovanstående gäller svenska UDs avrådan att resa överhuvudtaget. Corona beslutet gäller för närvarande fram till den 15 juni. Nya beslut kan tas som förändrar denna situation om corona.

2020-04-14, inga förändringar.

Uppdatering 2020-06-15

Det sker förändringar i Ryssland. Den 9 juni släppte man i Moskva de flesta restriktioner för människor att få röra sig fritt.

Man följer upp den 16 juni med att öppna bibliotek, restaurangers uteserveringar och idrottsevenemang, det sista dock med bara 10% åskådare.

Den 23 juni öppnar man allt fullt ut. Du ska dock använda ansiktsmask och handskar vid besök i butiker, och i kollektivtrafiken.

Här läser du Sergey Sobyanins syn på det hela. Han är borgmästare i Moskva,.

Uppdaterad 2020-08-11

Egentligen finns det inga förändringar mer än att coronan har ett fast grepp om Ryssland, och den sprider sig ordentligt. Det avrådes för att överhuvudtaget besöka landet nu under epidemin.

Denna text är uppdaterad och kontrollerad 2020-06-15, kl 11.35. Ska du resa, kolla det aktuella läget via våra länkar. Vi friskriver oss ansvar, utan se detta som en första övergripande information.

Corona
Corona virus i Europa