Invasionen i Normandie – D-Day

Detta inlägg har blivit läst 1593 Gånger!

Invasionen i Normandie. Den sjätte juni 1944 kom så dagen D, då de allierade invaderade Europa i ett försök att frita hela kontinenten från den tyska krigsmakten. Anfallet kommer sig av att den Sovjetiske ledaren Josef Stalin redan 1941 framfört önskemål om att de allierade skulle skapa en andra front mot den tyska krigsmakten i Europa. Men de allierade tvekade eftersom de ansåg att Italien först måste besegras, därefter skulle man ta itu med de tyska ubåtarna som härjade i farvatten omkring Europa, framförallt i närheten av UK.

Invasionen
Minnesplatsen av Invasionen i Normandie, den 6 juni 1944.

Planer på en invasion


Men de allierade låg inte på latsidan, de planerade ett anfall mot den Franska kusten, i syfte att först frita det ockuperade Frankrike, och därefter resten av Europa. Man hade fabriker som enbart byggde landstigningsbåtar som skulle användas vid landstigningen. Planen var att inleda anfallet den femte juni, men den dagen hade så dåligt väder så man beslöt sig för att skjuta fram operationen en dag, till den sjätte juni. De allierade ansåg att invasionen skulle vara effektivast om den kom i lite olika vågor och att den kom vid Normandie i nordöstra Frankrike. En udde där det var lämpliga stränder där landstigningsbåtarna enkelt skulle kunna köra upp, och släppa av alla soldater.

Invasionen av UK skulle inte fungera.


I Tyskland ansåg man att det skulle bli svårt att invadera UK, så i stället för att ödsla kraft på sådant, så förstärkte man kusten mot Atlanten, man byggde den så kallade Atlantvallen, icke att förväxla den nederländska Atlantvallen, den som byggdes i syfte att hindra vatten från att överskölja landet. Den tyska Atlantvallen handlade om att bygga ett så starkt försvar att det skulle hindra de allierade från en invasion från Atlanten.
Tidigt på morgonen den femte juni gav de allierades överbefälhavare General Eisenhower. Klartecken för att invasionen skulle starta den sjätte juni, detta trots att man inte riktigt visste hur vädret skulle vara, det fanns risk för kraftiga regnskurar. Det var en av två orsaker till att Tyskland inte riktigt trodde att invasionen skulle komma, den andra orsaken vara att man trodde sig veta att invasionen skulle komma på annan plats, man räknade med en invasion vid Calais, den ort som låg närmast England och således den kortaste vägen över Engelska Kanalen. Men de allierade hade planlagt att gå i land vid Normandie, och då använda stränderna Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach, Omaha Beach och den västligaste stranden Utah Beach. Den strand som fick mest motstånd var den strand där de amerikanska styrkorna gick iland, Omaha Beach, där det dödades massor med människor, minst fyratusen fick sätta livet till under de första minuterna av landstignngen. I dag finns det en krigskyrkogård i närheten av själva landstigningen. Det står väldigt många vita kors, ed ett namn inskuret, ett årtal samt varifrån den döde kommer.

Stränderna som invaderades.


Namnen på de här stränderna, Sword, Juno, Gold Omaha och Utah beach är de namn som de allierade skapade som kodord. De ursprungliga franska namnen på stränderna var hela annorlunda, och de namnen har mer eller mindre fallit i glömska, numera används kodorden även som namn på stränderna. Vid varje strand finns det i dag minnesmärken av invasionen. Kör du kustvägen väster om Caen-floden, så passerar du alla skådeplatser för denna, en av världshistoriens största händelse. Du ska köra väg D514 och passerar då Sword, Juno, Gold Omaha beach. Längre västerut ligger Utah Beach. Ta dig tid, detta är mäktigt. Den största minnesplatsen hittar du vid Omaha beach, där det står omkring 10 000 vita kors eller stjärnor. En av de mer berömda har namnet Theodore Roosevelt Jr, son till den 26:e amerikanske presidenten, Theodore Roosevelt. Jr avled dock inte av någon krigsskada, han fick en hjärtattack den 12 juli 1944.
Det var inte bara de allierade som förlorade soldater, även Tyskland förlorade massor med människor, man vet inte exakt hur många, man uppskattar det till ungefär lika många, det vill säga över 200 000 personer. De har givetvis också skapat ett minnesmärke i form av en krigskyrkogård. Den ligger lite längre västerut i Normandie, och lite längre inåt landet. Den heter La Cambe.

Omaha Beach i Normandie
Omaha Beach i Normandie

Åter till huvudmenyn för denna resa till Frankrike.