Ungern – Köra bil i landet

Publicerat den av

Körkultur i Ungern

Det är lite hetsigare i den ungerska trafiken än i den svenska. Ta för vana att hålla dina trafikregler, att hålla hastigheten och inte en droppe alkohol bakom ratten.

Gränspassage

I och med flyktingströmmen 2015, införde Ungern kraftiga restriktioner för att komma in i landet. Dessa finns ännu kvar, dock i blandad mängd. I normala fall ska du kunna resa in till Ungern via Österrike, Slovenien och Slovakien utan problem, och du har ett EU-pass (Svenskt). Stickkontroller görs.

Kommer du via Ukraina, Rumänien, Kroatien och Serbien ska du räkna med köer OCH att du blir kontrollerad. Har du svenskt pass, så bör det gå relativt fort. I normalfallet noterar personalen din nationalitet och sedan släpper man igenom. Är du misstänkt så kan det givetvis bli större kontroll. Dessa regler gäller idag, 2018-04-30, när jag skriver. Jag ska försöka följa upp detta. missar jag och du har nya uppgifter, då hör du givetvis av dig.

Inpassering:

Ungern är med i Schengenavtalket, så tullen och passage är borttagen från dessa länder. Det gäller Österrike, Slovakien och Slovenien.
Kommer du däremot från Serbien, Kroatien eller Ukraina, så kan det bli problem. Långa köer är icke ovanliga, framförallt under semesterperioder. Det har förekommit att vissa gränspoliser vill ha betalt för att det ska gå snabbare i kön. Betala icke. Kalla i stället till dig ett högre befäl och anmäl händelsen.

Bilbälte

Barn under 135 centimeter måste använda lämplig bilbarnstol. Är barnet under tre år får det sitta i bakvänd bilbarnstol i framsätet, under förutsättning att krockkudden saknas eller att den är avaktiverad.
Alla övriga ska sitta fastspända på alla platser.

Avgifter:

Det är avgifter på motorvägar. En vecka kostar omkring 100 SEK för en vanlig personbil. Du köper din ”Matrica” på närmaste bensinstation. Du registrerar bilens registreringsnummer, och så är det klart. Var tydlig med att uppge att den är svensk. Ungern har samma system på sina registreringsskyltar. Kontroller utförs med både kamera och polis. Har du icke betalat, ja då dyker det upp en böteslapp så småningom. Den 1 April 2018 inför man ett nytt system för att ta in avgifterna. Du läser allt om detta nya system här.

Uppdaterad 2021-09-20 ang vägavgifter i Ungern

Körde nyss genom landet. numera har man enbart vignetter som är elektroniska. Du kan köpa den via länken eller på första ställe efter gränsen. Kostnaden har ökat lite, numera kostar den €14,50.

Alkohol

Det är nolltolerans som gäller. Har du mindre än 0,8 promille, så räkna med böter. Är du fullare, då blir det att klä upp sig och infinna sig i domstolen. När du lämnar salen har du säkert erbjudits en stund i landets fängelse, utan möjlighet att tacka nej till erbjudandet. Böter finns på skalan.
Tillåter du någon som är berusad att köra din bil, då räknas det som att även du har varit förare, med samma utgång.

Dokument

Blir du stoppad ska du kunna visa upp körkort, pass och bilens registreringsbevis. Är det inte din bil, och att ägaren inte finns i bilen, så måste du ha en fullmakt att du får köra fordonet.
Ungern är sedan 2004 medlem i EU och då ska du kunna visa ett nationellt ID-kort i stället för ditt pass. Man är dessutom med i Schengenavtalet.
Jag skulle, för säkerhets skull alltid ha med mig passet.

Hastighetsgränser

Motorväg 130 km/h
Motorled 110 km/h
Landsväg 90 km/h
Tätort 50 km/h
Har du snökedjor pålagda så gäller 50 km/h.
I tätorterna inför man fler och fler 30 zoner. Var lite uppmärksam.

Olyckor

I och med att det är lite hetsig trafikrytm, så förekommer det givetvis en hel del olyckor. Om du blir inblandad i en trafikolycka, tillkalla alltid polis. Är det personskador, ska polis alltid tillkallas. Är det bara materiella skador behövs det inte. Men för din säkerhet, tillkalla ändå och låt polisen utreda olyckan. Då har du svart på vitt vem som är orsaken till olyckan. Och du undviker framtida problem.

Mobilen

Som vanligt, ingen mobil när du kör. Undantaget är om du har handsfree, då går det bra.

Drivmedel

Det finns ganska gott om stationer och alla har 95, Diesel samt LPG. Det finns ingen blyad bensin.

Ljus

Du ska använda halvljus dygnet runt. Du får inte använda helljus i tätbebyggt område på natten

Böter

Blir du stoppad och har gjort något galet så kan polisen skriva ut, OCH, inkassera böter på plats. Normalt ska du få 30 dagar på dig att betala. Är polisen osäker på att du betalar, så kan man kräva detta på plats. Alternativt beslagtar man ditt fordon.

Larmnummer

Generellt – 112
Polis – 107

Nödkorridor

Blir det stopp i trafiken på en motorväg, så ska det skapas en nödkorridor. Det innebär att om du befinner dig i vänster körfält, så svänger du ut så mycket det går till vänster. Befinner du dig i det högra körfältet, så svänger du åt höger. I mitten blir det en korridor, där räddningsfordon enkelt kan komma fram.
Finns det tre eller flera körfält, så flyttar enbart det vänstra till vänster. Övriga fält flyttar till höger. Nödkorridoren skapas då till höger om det vänstra körfältet.
Bli nu inte så smart att du försöker ta dig fram i nödkorridoren. Du blir utbuad, du kommer inte att bli insläppt, och du skapar ovänner för lång tid framöver.

Vintern

Det snöar ofta i Ungern. Det är dock icke tillåtet med dubbdäck, utan blir det besvärligt, tja då är det bara att pillra på snökedjorna och köra i max 50 km/h

Miljözoner

I Budapest finns en möjlighet för myndigheterna att aktivera en miljözon. Det innebär att fordon med EURO4 eller lägre klass utestängs från miljözonen. Övriga fordon får köra. Har du ett fordon med låg miljöklass, så får du som kompensation åka gratis på kommunala färdmedel mot att du visar upp fordonets registreringspapper. Det här gäller fordon under 3,5 ton. Tyngre fordon har andra regler.

Uppdaterad 2018-04-30

Szechenyi-bron (Kedjebron), Budapest, Ungern

Szechenyi-bron (Kedjebron), Budapest, Ungern