Sverige

Publicerat den av
Flaggan

Flaggan

De här förutsättningarna bör du ju redan känna till. Utgångspunkten på denna blogg är ju svenska och svenska förutsättningar. Har du svenskt körkort, så är detta inga nyheter för din del.

Hastighetsbegränsningar:

Det finns bashastigheter, dvs hastighetsbegränsningar som man utgår ifrån. I Sverige är det 50 km/h inom tätbebyggt, 70 på landsväg och 110 km/h på motorväg. Men du vet ju att det idag finns en flora av olika hastigheter, allt från sju km/h (Gångfartsområde) till 120 km/h (motorväg) och allt d’rimellan. Som om detta icke vore nog så har man på E6:an mellan Falkenberg och Skånska länsgränsen infört variabel högsta hastighet. Den kan variera mellan 60 och 120 km/h beroende av vädret. Det finns liknande variabla hastighetsgränser på lite olika platser i landet.

Utrustning i bilen:

Egentligen bara en varningstriangel. Men det rekommenderas ju att du har reflexväst, första hjälpen kit samt en brandsläckare.

Dokument:

Du behöver ditt körkort, som ska gälla för fordonet du kör.

Bilbälten:

Alla ska vara fastspända. Barn under 15 år eller 135 cm ska sitta fastspända i väl anpassad bilbarnstol. Är barnet äldre eller längre får det sitta i vanligt säte med ett vanligt bilbälte.

Vägtullar och avgifter:

Mottalabron kostar fem kronor.
Sundsvallsbron (Högakustenbron) kostar nio kronor
Svinesundsbron kostar 22 kronor
Öresundsbron varierar mellan 205 och 520 per resa beroende av vilken biljettyp du har.

Motalabron och Sundsvallsbron är sk free-flow. Bilens registreringsskylt läses av och du får hem en faktura med avgiften. Ja, under förutsättning att du är bilens ägare.

Stockholm och Göteborg har trängselskatter. Här får du också hem en faktura.

Betalmedel:

Alla kort fungerar på de flesta ställena.

Böter:

Utfärdas och du får en lapp med dig. Den ska betalas inom en viss tid.

Telefonnummer:

Larmnummer 112
Informationsnummer 113 13
Polisen direkt 114 14
Vårdupplysningen 1177
Journummer för försvunna barn 116 000

Alkohol:

0,2 för rattfylleri, 0,5 för grovt rattfylleri. Överstiger man gränserna blir det böter eller fängelse. Och körkortet blir man av med på lite olika tider.

Drivmedel:

95, 98 och Diesel finns på alla drivmedelsstationer. E85 och E10 på en del stationer.

Olycka:

Rädda – Larma. Ser du eller är inblandad i en olycka måste du vara kvar och lämna dina uppgifter så att polis eller annan kan få tag i dig i efterhand.

Mobilen:

Numera är det mobilförbud även i Sverige.  Radardetektor är förbjuden.

Halvljus:

Ska vara påslagen på dagtid.

Vinterutrustning:

Vinderdäck bör användas under tiden 1 december – 31 mars och ska användas om det är vinterväglag. Övrig tid ska de användas om det är vinterväglag. Polisen bestämmer om det är vinterväglag eller ej. Du får använda snökedjor om underlaget är lämpligt.

Övrigt:

Datumparkering förekommer i vissa städer och i en del förorter. Innebär att du inte får parkera på vägens sida med udda nummer på udda datum. Och samma sak med jämna datum och nummer.

 

Sverige - Gotland - Solnedgång

 

 

Sverige – Gotland – Solnedgång