Gotländska ängen

Publicerat den av

Det finns drygt 200 ängen på Gotland. Ett änge är en plats som är speciell. På våren fagar man änget, på sommaren är det slåtter. Och så är det fester efter slåttern. Efter slåttern släppte man i vissa fall in djuren.

Ett änge är en kvarleva från tidigare jordbruk. Förr i tiden tog man foder till djuren via ängen, inte från åkermark som idag. Förutsättningarna är något annorlunda på Gotland än för övriga landet. Klimatet är torrare. Kalkbergsgrunden gör att gräset växer frodigare, om det bara finns lite fukt. Växtsättet skiljer sig mellan olika socknar. 

Läs mera om de Gotländska ängena på Gotlands Ängars hemsida.