Rumänien

Postat den av

Hastighetsgränser:

Motorväg 130
Motortrafikled 110
Landsväg 110
Stadstrafik, 50

Vägnätet

Det finns få motorvägar och motorleder men vägnätet byggs ut. Tvåfiliga landsvägar är det som gäller och det är mycket tung trafik på dessa. Överlag tar det lång tid att köra bil i Rumänien. 
Avgift gäller på samtliga vägar och betalas vid gränsen. Ingen dekal krävs eftersom bilens registreringsnummer läggs in i en databas, spara kvittot. Avgiften är 3€ för sju dagar och 7€ för 30 dagar. Ska du stanna längre finns det för 90 dagar för 13€ och ett helt år för 28€. Det förekommer separata avgifter för att köra över vissa broar över Donau.

Stannar du i mer än 90 dagar i landet måste du anmäla dig hos kontoret för migration. För svenska medborgare är det normalt inga problem, bara att det ska göras.

Böter

Missar du fartgränserna kan det rendera i kraftiga böter. Drar du på ordentligt så kan du bli av med körkortet under 30 – 90 dagar. Det förekommer många trafikkontroller ute på landsvägarna, och den rumänska trafikpolisen är ofta ingen bra diskussionspartner. Redan när du blir stoppad har du ett underläge. Håll dig till trafikreglerna, så undviker du detta och kan lugnt njuta av omgivningarna.

Alkohol

Här är det utan diskussion, icke en droppe, då blir det böter, eller om du är kraftigt berusad bakom ratten, ja då kan det bli logi med dåliga matvanor. Nolltolerans gäller. Men det vet ju du som läser denna blogg och du sköter dig givetvis.

Drivmedel

Det finns ganska gott om bensinstationer och de flesta har öppet ganska ordentligt. Du kan betala med kort. 95 blyfri bensin heter 95H eller fara plumb. Ofta finns det personal på macken. Om du är osäker, ta lite hjälp och belöna personalen med lite dricks.

ID

Rumänien är icke med i Schengensamarbetet, så därför gäller pass som ID-handling. Ofta fungerar nationella ID-kort, men icke alltid. Har du ett provisoriskt pass, så kan detta mötas med skepsis. Ett vanligt körkort accepteras inte som ID-handling. För bilen gäller att du ska ha med registreringsbeviset (Den blå delen).

Uppdaterad 2016-11-21