Bosnien – Hercegovina

Skrevs den av

Bosnien – Hercegovina har länge stått i centrum för kris och oroligheter. Skotten i Sarajevo och Bosnienkrigen är två händelser med mörk bakgrund. Vägnätet har en del i övrigt att önska.