Nederländernas Atlantvall

Detta inlägg har blivit läst 2700 Gånger!

Den Holländska Atlantvallen. Det här är en 32 kilometer lång dammbyggnad eller vall, som skiljer Nordsjön från IJsselmeer, den insjö som uppstod när man byggde vallen vid Zuiderzee, som då var en vik vid Nordsjön och som hotade att lägga hela eller större delarna av nordsjön under vatten. Landet låg redan under havsnivån.

Planer på den Holländska Atlantvallen


Planerna på en vall inleddes 1891 då en ingenjör, Cornelis Lely la fram polanerna. När han senare blev minister togs planerna fram igen, 1913. Arbetet med att bygga vallen drogs igång 1920. Mycket av arbetet utfördes för hand av arbetslösa som kommenderades på plats. Efterhand som man kunde reglera vattennivån i IJsselmeer, så kunde man bygga bostäder på de torrlagda platserna, på så kallade Polder. Den sista torrläggningen skedde 1968 och där hittar vi nu en av Nederländernas större städer Almere, med lite drygt 200 000 invånare.
På vallen finns idag en motorväg, där du ser insjön på ena sidan. Åt havssidan har man byggt en högre vall, så där kan man inte se havet från vägen. Men det finns ordentligt med rastplatser, så åker du dit och parkerar, så kan du njuta av de, ibland riktigt starka vindarna, från Nordsjön. På var sida, finns det slussar som reglerar vattennivån i insjön. Man planerar att sänka vattennivån i insjön, för att få flera Polder och då kunna expandera med mera mark för bostadsbyggande. 1968 blev den senaste klar, och jag har inga uppgifter när nästa planeras att vara klar. Det är en kamp, människan mot naturen, och den brukar ju naturen vinna, så jag skulle inte vara så säker på att jag vill bosätta mig på sådana ställen.

Atlantvallen, en del av den
En del av den Holländska Atlantvallen

Åter till huvudsidan för denna bilresa till Frankrike.