Schwedenstrasse – ett område som är mycket väl värt att utforska.

Schwedenstasse Schwedenstrasse är ett område i norra Tyskland, där svenskarna på ett eller annat sätt har haft inflytande eller påverkan. Området börjar i Wismar, och sträcker sig den polska gränsen i öster. Söderut begränsas det av Wittstock som ligger ungefär där du svänger till vänster när du kommer från Rostock Fortsätt läsa →